Tampereen seudun vihreät nuoret

Tampereen seudun vihreät nuoret – Virnu ry on poliittinen nuorisojärjestö ja Vihreiden nuorten Tampereen seudun paikallisjärjestö. Virnu edistää toiminnallaan vihreitä arvoja, kuten kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja luonnonsuojelua.

Virnun tarkoitus on myös yhdistää vihreitä nuoria ja opiskelijoita Tampereen seudulla, tarjota heille mahdollisuus vaikuttaa Tampereen poliittiseen päätöksentekoon sekä rohkaista heitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toiminta Virnussa on avointa, vihreää ja yhdenvertaista.