Transoikeusjärjestö Trans ry:n kansalaisaloite Oikeus olla keräsi toissa viikolla vajaassa kahdessa vuorokaudessa tarvittavat 50 000 allekirjoitusta. Aloitteen tavoite on itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki, joka ottaa huomioon myös alaikäiset. Aloitteessa esitetään viittä muutosta voimassa olevaan sukupuolen juridista vahvistamista koskevaan lainsäädäntöön. Tampereen seudun vihreät nuoret kannattaa kansalaisaloitetta ja toivoo eduskunnan kuulevan kansalaisyhteiskunnan vahvan viestin translain uudistuksen tarpeellisuudesta.

Suomi on saanut nykyisen translain ongelmallisuudesta lukuisia huomautuksia, joista viimeisin tuli huhtikuun alussa YK:n ihmisoikeuksien komitealta. Marinin hallituksen translain uudistusta taas voidaan perustellusti pitää puutteellisena etenkin sen ulkopuolelle jäävien translasten ja -nuorten näkökulmasta. Alaikäisillä on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystasonsa mukaisesti, ja juridisen sukupuolen korjaaminen osana sosiaalista transitiota lisää Trans ry:n mukaan tutkitusti translasten ja -nuorten hyvinvointia. Transihmisten, mukaan lukien translasten ja -nuorten, oikeuksien toteutumisen ja hyvinvoinnin tiellä eivät saa olla konservatiivinen huolipuhe tai tunkkaiset asenteet.

Ainoa kestävä tapa toteuttaa lakimuutos on itsemäärämisoikeusperustaisuus, ja kunnianhimoiselle uudistukselle on kansalaisyhteiskunnan vahva tuki. Haluammekin kannustaa kaikkia kynnelle kykeneviä edelleen allekirjoittamaan Oikeus olla -aloitteen viestin vahvistamiseksi: Suomeen tarvitaan parempi translaki, ei vesitettyjä uudistuksia.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8320

Vilma Järvisalo, hallituksen sidosryhmävastaava