Korkeakouluopiskelijoiden jaksamista on tuettava. Opiskelijat tarvitsevat esimerkiksi lisää opintopsykologeja ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.

Tutkimusten mukaan opiskelijoiden mielenterveystilanne on tällä hetkellä todella hälyttävä. Korona-aika on lisännyt mielenterveysongelmia entisestään. Etäopetus on jatkunut korkeakouluissa kohta vuoden. Lähiopetuksen puute kuormittaa opiskelijoita monin tavoin. Rajaa opiskelun ja vapaa-ajan välille on haastavaa asettaa, kun koko päivä vietetään samassa pienessä asunnossa.

Vertaistukea muilta opiskelijoilta on vaikea saada, kun heitä ei pääse tapaamaan kasvotusten. Uudelle paikkakunnalle muuttaneet opiskelijat eivät ole päässeet tutustumaan muihin opiskelijoihin. Ryhmäytyminen ja tukiverkon luominen on ollut vaikeaa. Korona-aika on aiheuttanut yksinäisyyttä, opiskelumotivaation laskua ja ahdistuneisuutta.

Tampereen seudun vihreät nuoret vaativat, että opiskelijoiden mielenterveysongelmiin puututaan nyt. Opiskelijat tarvitsevat tukea.

Ella Helenius, hallituksen tapahtuma- ja jäsenhankintavastaava