Kiinnostaako vihreä kuntapolitiikka ja vaikuttaminen? Hae mukaan Tampereen vihreiden nuorten kuntapoliittiseen työryhmään! Haku on auki sunnuntaihin 30.8.

Kuntapoliittisen työryhmän tarkoituksena on suunnitella Tampereen vihreiden nuorten kuntapoliittinen ohjelma kaudelle 2021-2025 ja visioida hyvää vihreää elämää Tampereella 2020-luvulla. Kuntapoliittinen ohjelma tulee toimimaan tiekarttana Virnun kuntapoliittisessa vaikuttamistyössä, ja sen pohjalta laaditaan myös Virnun kuntavaaliohjelma kevään vaaleihin.

Työryhmän työskentely toteutuu alustavasti etänä ja tarkoitus on pitää syksyllä myös fyysisiä kokouksia. Työryhmän järjestäytymiskokouksessa sovitaan tarkemmin yhteiset työskentelytavat ja aikataulut, joihin toivotaan jäsenten sitoutuvan. Kuntapoliittisessa työryhmässä on mahdollisuus päästä pohtimaan kuntapolitiikan konkreettisia asiakysymyksiä, ja vaikuttaa Virnun kuntapoliittisen ohjelman painopisteisiin!

Kuntapoliittinen ohjelma laaditaan jäsenistön näkemyksiä kunnioittaen. Ohjelmaa lähdetään rakentamaan jäsenistölle kohdennetun kyselyn tulosten perusteella, ja jäsenillä on mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa ohjelman sisältöön uudestaan vielä myöhemmässä vaiheessa. Kuntapoliittinen ohjelma hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa syksyllä 2020.

Osallistuminen työryhmään ei edellytä aikaisempaa kokemusta, vaan ainoastaan kiinnostusta ja halua yhteiseen tekemiseen!

Ohjelmatyön jälkeen työryhmäläisillä on myös mahdollisuus päästä vaikuttamaan Virnun 2021 kuntavaaliohjelman suunnitteluun.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen pihla.hankamaki@vihreatnuoret.fi. Tästä sähköpostiosoitteesta saat tarvittaessa myös lisätietoa! Tule mukaan tekemään vihreää Tamperetta! ❤