Tämä artikkeli on julkaistu Aamulehdessä 23.4.

Pirkanmaalla on todettu lähes kaksisataa koronavirustartuntaa. Todennäköisesti tartuntoja on enemmän, ja pandemia vaikuttaa merkittävästi jokaisen elämään. Epävarma tilanne ahdistaa, huolestuttaa ja pelottaa sekä asettaa kaupunkilaisia eriarvoiseen asemaan.

Viruksen torjuntatoimet ovat välttämättömiä, mutta ne myös lisäävät perheväkivallan riskiä. Liian monelle koti ei ole turvallinen paikka, ja kyseiset olosuhteet saattavat moninkertaistua poikkeustoimien aikana. Tampereen kaupungin tulee nyt kiinnittää erityistä huomiota turvakotien ja muiden auttavien palveluiden saavutettavuuteen. Koska tavanomaisen avun piiriin on vaikeampi päästä, tarvitaan kriisiin mukautuva keinovalikoima, jonka piiriin apua tarvitsevat osaavat hakeutua.

Muualla Euroopassa on ryhdytty tarjoamaan esimerkiksi hotellihuoneita perheväkivallasta kärsiville ja apteekeissa otettu käyttöön turvasanoja, joita käyttämällä asiakkaille hälytetään viranomaisapua.

Erityisessä vaarassa ovat lapset, jotka kokevat kotonaan väkivaltaa tai päihteiden väärinkäyttöä. Näille lapsille päiväkodit, esikoulut ja koulut ovat tuoneet korvaamattomia hengähdyshetkiä – ja myös ainoita mahdollisuuksia muille aikuisille havaita turvattomat olosuhteet. Poikkeusoloissakin pitää pyrkiä takaamaan jokaiselle turvallinen koti ja elämä ilman väkivaltaa.

Viruksen aiheuttama poikkeustilanne on henkisesti monille raskas ja kriisi tulee todennäköisesti lisäämään mielenterveyspalveluiden tarvetta. Muun muassa yksinäisyyden, masennuksen, alkoholin sekä huumeiden käytön on arvioitu kasvavan. Tästä huolimatta monia elintärkeitä mielenterveyspalvelujen toimintoja on keskeytetty ja osa siirretty verkkoon. Kaikille tämä ei kuitenkaan riitä ja avun tarvitsijoiden määrä tulee todennäköisesti kasvamaan. On toimittava ennaltaehkäisevästi ja tarjottava matalan kynnyksen ratkaisuja jokaiselle niitä tarvitsevalle, jotta asiakasmäärä ei kasva kriisin jälkeen. Nykyisten asiakkaiden hoitosuhde ei saa keskeytyä.

Kaupungin tulee toimia tilanteessa ennakoiden ja viestiä aktiivisesti. Tähän tehtävään voidaan osoittaa esimerkiksi työntekijöitä, joiden työpisteet ovat tilanteen vuoksi suljettu. Haastavuudestaan huolimatta poikkeustila on kaupungille myös mahdollisuus kehittää etäpalvelujaan ja pohtia keinoja tukea tarvitsevien kaupunkilaisten auttamiseksi arjessa jatkossakin.

– Hallituksen jäsenet Suvi Parhankangas, Juho Pitkänen ja Jonna Rantanen vaikuttamistiimin puolesta