2000-luvun politiikkaa tahdittaa kaksi suurta teemaa: ilmastonmuutoksen torjuminen ja hyvinvointivaltion ylläpitäminen. Näistä ensimmäinen on globaali kriisi, johon ei voida löytää ratkaisua ilman ylikansallista yhteistyötä. Hyvinvointivaltioon liittyvät kysymykset puolestaan ovat Suomen kansallista politiikkaa. Erilaisuudestaan huolimatta teemat kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat toinen toisiinsa – tämän vuoksi sunnuntaina vihreiden puoluevaltuuskunnassa hyväksyttiin päivitetty reilun muutoksen ohjelma, jossa esitellään suuntaviivat kohti vuoden 2035 kunnianhimoista tavoitetta, hiilineutraalia hyvinvointivaltiota.

On ilmeistä, että ilmastokriisin edessä yhteiskuntarakenteemme tulee muuttua. Tämä ei kuitenkaan ole ilmaista. Reilu muutos tarkoittaakin sitä, että laskua ilmastotoimista ei langeteta pienituloisimpien harteille, vaan yhteiskuntarakenteen muutos toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, huomioiden ihmisten erilaiset lähtökohdat ja elämäntilanteet.

Yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla tulee ottaa huomioon ilmastovaikutukset: verotuksen keinoin sekä julkista että yksityistä sektoria voidaan ohjata kohti ilmastoystävällistä toimintaa. Samoin verotuksella, lainsäädännöllä ja julkisilla investoinneilla voidaan mahdollistaa kestävät kulutusvalinnat tavan ihmisille – kestävän valinnan täytyy aina olla sekä edullisin että helpoin. Samalla kun päästöjen verotusta kohotetaan, työn verotusta kevennetään pienituloisilta ja perusturvan tasoa nostetaan, jotta kaikista heikoimmassa asemassa olevat eivät kärsi.

Siirtymä kohti hiilineutraalia hyvinvointivaltiota ei saa tarkoittaa elinolojen huonontumista, vaan jokaiselle tulee tarjota vanhan tilalle uutta, mielellään myös parempaa. Yksi keino tähän on vahvempi osallistaminen: tarjoamalla keinoja osallistua päätöksentekoon esimerkiksi äänestysikää laskemalla tai kansalaisraatien kautta varmistetaan, että ihmiset tuntevat olevansa muutoksen tekijöitä, eivät vain sen vastaanottajia.

Ilmastonmuutos ei ole vain Suomesta kaukana oleva kriisi, joka on helppo ohittaa olankohautuksella. Leuto talvi on nostattanut tulvia ja sulattanut lumet ympäri Suomen. Kriisin edetessä sen vaikutukset tulevat ainoastaan pahenemaan. Suomi voi olla suunnannäyttäjä, josta koko muun maailman kelpaa ottaa mallia ilmastonmuutosta taklatessa. Maailman paras yhteiskunta on osattu rakentaa täällä ennenkin, eikä kukaan saa jäädä nytkään rannalle sen perustuksia valettaessa.

Tutustu tarkemmin vihreiden reilun muutoksen ohjelmaan puolueen nettisivuilla!

– Hallituksen jäsen Juho Pitkänen