Tampereen yliopiston markkinointi on eilen lähestynyt opiskelijajärjestö Vivaa (Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto) kirjeellä, jossa järjestöä uhattiin tavaramerkkilain rikkomisella parin vuoden takaisen satiirisen vappukannanoton ja siihen liittyvän yliopiston logomuunnoksen takia. Kyseessä olevassa Vivan kannaotossa arvosteltiin Tampereen yliopiston epädemokraattisuutta parodian ja huumorin keinoin. Yliopisto on erityisesti pillastunut kannanotossa esiintyvästä Cthulhu-aiheisesta yliopiston logomuunnelmasta, jonka hävittämistä verkosta ja kampuksilta se vaatii.

Vihreä vasemmisto on päättänyt olla poistamatta kannanottoa. Tätä päätöstä Tampereen vihreät nuoret tukee, sillä avoimessa ja demokraattisessa yhteisössä opiskelijoilla on oikeus nostaa esille yliopiston ongelmakohtia – myös parodian ja huumorin avulla. Oikeustoimilla uhkailua muistuttava toiminta ei ole oikea tapa ratkoa ongelmia eikä edusta sellaista johtamiskulttuuria, johon Tampereen yliopisto ainakin nimellisesti pyrkii. Vivan alkuperäinen kannanotto puolestaan pyrki edistämään yliopistodemokratian toteutumista ja siten edustaa arvoja, joihin yliopistokin on sitoutunut.

Tampereen yliopiston brändi on näyttäytynyt viime aikoina julkisuudessa usein ja negatiivisessa valossa, eikä Vivalle esitetty vaatimuskirje kiillota yliopiston haurasta brändiä yliopistoyhteisön silmissä – päinvastoin. Yliopiston käymä brändisota näyttäytyy lähinnä epätoivoisena, eikä opiskelijajärjestöjen uhkailu paranna tilannetta tai edistä yliopiston brändin kokemista yhteisön omaksi. Opiskelijoiden on jo nyt vaikea sitoutua ja samaistua yliopiston uuteen ilmeeseen, ja tällaisella toiminnalla yliopisto tekee vain hallaa jo valmiiksi kovin hataralla pohjalla olevalle brändilleen. Jatkossa yliopiston tulee sallia myös satiirinen kritiikki itseään kohtaan, ja kuunnella yhteisön ääntä aktiivisesti jatkuvasti omaa toimintaansa kehittäen.

Vivan alkuperäinen teksti aiheesta täällä.