Marinin hallitus ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät kokoontuivat kuluvalla viikolla ilmastokokoukseen, jonka kärkenä oli valmistella selkeä suunnitelma, jolla Suomi nostetaan maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi.

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela muistutti mielipidekirjoituksessaan Aamulehdessä (”Kansanedustaja Iiris Suomela: Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan talouden aika on ohi”, 3.2.2020), että muutos hiilineutraaliin hyvinvointivaltioon ei aina tarkoita vain luopumista — muutos on tehtävä reilusti, ja reilu muutos vaatii päästöjen ja köyhyyden vähentämistä samanaikaisesti.

Päästövähennyksien lisäksi on siis tehtävä myös toimia, joilla varmistetaan, että ihmiset eivät muutoksen tullessa tipu tyhjän päälle. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että kaikki pysyvät mukana muutoksessa. Reilun muutoksen myötä terveydenhuoltoa kehitetään, koulutukseen panostetaan ja perusturvaa korotetaan. Lisäksi investoidaan raiteisiin, pyöräteihin ja tuetaan niin kotitalouksien kuin yritysten energiaremontteja.

Jo tehdyt toimet eivät kuitenkaan riitä. Tavoite hiilineutraalista hyvinvointivaltiosta ei ole helppo, eikä sitä saavuteta ilmaiseksi. Tavoitteiden lisäksi tarvitaan toimia, ja jotta voidaan toimia, tarvitaan päätöksiä.

Ilmastokokouksessa Helsingin Vuosaaressa sovittiin askelmerkit uuden vuosikymmenen ilmastopolitiikalle. Kokouksessa järjestetyllä ilmastopaneelilla oli selkeä, mutta huolestuttava viesti: meillä on 35 miljoonan hiilidioksiditonnin päästökuilu, jonka umpeen kurominen vaatii yhä enemmän toimia. Ilmastokokouksen merkittävin anti oli se, että eri sektoreille annettiin mittavat päästövähennystavoitteet, jotta Suomesta todella tulee edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– Hallituksen jäsen Jonna Rantanen