Yle julkaisi maanantaina 6.1. Taloustutkimuksen tekemän kyselyn tulokset suomalaisten suhtautumisesta ilmastonmuutokseen. Tulokset olivat selvät: 99 % vastaajista kokee, että meidän tarvitsee hillitä ilmastonmuutosta ja ryhtyä toimiin. Yli puolet suomalaisista, 53 % vastaajista, kokee, että ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii meiltä suomalaisilta oma-aloitteista elintapojen muuttamista.

Meillä ei ole aikaa odottaa, että ilmastonmuutosta lähdetään torjumaan EU:n tai edes valtion tasolla: meidän tulee tehdä myös itse ilmastotekoja ja vaatia aktiivisemmin samaa päättäjiltämme. Ilmastonmuutosta ei saada torjuttua, jos emme yhdistä ilmastokeskeistä päätöksentekoa ja yksilöiden osallistumista. Suomalaiset ovat onneksi heränneet siihen, että ilmastotekoja on tehtävä myös itseohjautuvasti; Ylen kyselyn mukaan vain 8 % suomalaisista koki, että omia elintapoja kannattaa muuttaa vasta Suomen lain niin säätäessä.

Monesti ratkaisuehdotukset jäävät sen argumentin jalkoihin, että Suomi on liian pieni valtio tehdäkseen muutoksia elleivät suuremmat tee sitä ensin. Kuitenkin vain 29% kyselyyn vastanneista kokee näin. Suomen ylikulutuspäivä on ollut viime vuosina huhtikuun alussa, kun taas esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Japanissa ylikulutuspäivä on yli kuukautta myöhemmin, ja siinä missä keskiverto-intialaisen elämäntavoilla tarvitsisimme vuodessa vain 0,7 maapalloa, suomalaisten tavoilla tarvitsisimme jopa 3,6 maapalloa. Meidän suomalaisten on aika katsoa peiliin ja myöntää, että muutoksen on tultava, ja se lähtee juuri meistä.

Eläinperäisten tuotteiden kuluttamisen vähentäminen tai lopettaminen, ympäristöystävällisemmät lämmitys- ja asumisratkaisut sekä liikenteen päästöjen vähentäminen ovat kaikki asioita, joihin voimme yksilöinä vaikuttaa. Näiden lisäksi voimme käyttää ääntämme ja valita päättäjiksi niitä, jotka suhtautuvat ilmastonmuutokseen asian vaatimalla vakavuudella ja asettavat ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkiksi talouskasvun tavoittelun edelle.

Näitä voit tehdä omassa arjessasi:

  • Vallankumous!
  • Suosi kasvispainotteista ruokavaliota.
  • Asu nykyaikaisesti eli esimerkiksi kerrostalossa ja pidä ympäristöystävällisyys mielessä lämmitysratkaisuissasi.
  • Suosi joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä.
  • Tarkastele omia kulutustottumuksiasi kriittisesti. Osta tarpeeseen, älä tavasta tai viihteeksi.

– Vaadi päättäjiltä esimerkiksi ympäristölle haitallisten verotukien poistamista, investointeja ilmastoystävälliseen tutkimukseen ja kehitykseen, muovinkierrätyksen pakollistamista ja eläinperäisten tuotteiden haittaveroa.